Eeluuring/ekspertiis (uue ehitusseadustiku mõistes audit)

Ekspertiisi käigus teostatakse hoonele visuaalne ülevaatus, mõõdetakse probleemsetes kohtades puidu niiskusesisaldust ning võetakse vajadusel proovid kahjustatud materjalidest ja/või pindadelt. Sellise uuringu hinnaks ühel hoonel kuni 700 m2 üldpinnaga on 250 eurot koos käibemaksuga. Eksperthinnangus tuuakse välja hoone üldine tehniline seisukord, antakse viited probleemsetele piirkondadele ning kirjeldatakse kahjustusi (kahjustavaid organisme). Lühidalt on kirjeldatud ka soovitatavad tegevused.

Põhiuuring/ekspertiis

Lisaks eeluuringule kontrollitakse hoone suletud konstruktsioone mittepurustavate meetoditega – fiiberoptilise boreskoobi, heliseadmete ja/või resistograafiga. Vajadusel tehakse esmane termografeerimine. Eksperthinnangus tuuakse välja lisaks ülevaatlikule uuringule konstruktsioonide seisukorrad, viidatakse kahjustatud elementidele ning nende piirkondadele. Kirjeldatakse tugevdamist, proteesimist, plommimist või väljavahetamist vajavad elemendid ning konstruktsioonid. Visandatakse hoone korruste põhiplaanid. Sellise uuringu hinnaks ühel hoonel kuni 700 m2 pinnaga on 720 eurot.

Põhjalik uuring/ekspertiis

Lisaks eelpooltoodud uuringutele tehakse esmased koormuste ning tugevusarvutused. Vajadusel määratakse materjalide mehaanilised omadused laboratoorselt. Koostatakse hoone joonised ning renoveerimise projekt eelprojekti staadiumis. Sellise uuringu hinnaks ühel hoonel kuni 700 m2 pinnaga on alates 2000 eurost.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.