Anamorf – mittesuguline staadium pleomorfsete seente elutsüklis.
Ehitusmükoloogia – uurib ehitistes ja nende ümbruses kasvavaid seeni, mis omavad otsest või kaudset mõju ehitistele, nende konstruktsioonidele, sisekeskkonnale ning asukatele.
Eos e. spoor – üldtermin põhilise pisima paljunemiskehakese tähenduses seente ja seenetaoliste organismide mittesugulises ja sugulises paljunemises.
Generatiivhüüfid – seeneniitide põhitüüp kandseentel: vaheseintega, õhukese- või paksukestalised harunevad seeneniidid.

Kahetüübiline e. dimiitne – seeneniitide süsteem, mis koosneb kahte eri tüüpi seeneniitidest (generatiiv- ja skeletthüüfidest).
Kiudhüüfid e. skeletthüüfid – paksukestalised vaheseinteta seeneniidid.
Koniid e. lülieos – iseseisva liikumisvõimeta mittesugulise paljunemise eos, mis tekib spetsiaalsel koniidikandjal.
Mikroseened – seened, mis ei moodusta makroskoopilisi viljakehasid. Jaotuselt kuuluvad mikroseened enamasti kottseente ja teisseente hõimkonda. Mikroseente kolooniaid nimetatakse kõnekeeles ka hallituseks.
Mükoos e. seentõbi – inimese, looma või taime organismis nugivate seente tekitatud haigus.
Pannal – väike külgmine väljakasv seeneniidil selle ristvaheseina kohal, tekib peamiselt kandseente sugulise paljunemise käigus seoses tuumaprotsessidega.
Pleomorfism – nähtus, mis avaldub vähemalt kahe sõltumatu arengustaadiumi: ühe või mitme mittesugulise (anamorfse) ja ühe sugulise (teleomorfse) olemasolus elutsüklis.
PMÜ – pesa moodustav ühik (ingl.k. CFU – colony forming unit), kokkuleppeline ühik, mis väljendab minimaalset mikroobide hulka, mis on võimeline moodustama söötmel eraldiseisvaid pesi ehk kolooniaid.
Pruunmädanik – puidumädaniku tüüpi, mille puhul seened lagundavad puidule tugevuse ning kiulise struktuuri andvaid koostisosi: tselluloosi ja hemitselluloosi. Selle tulemusena suureneb oluliselt pruuni värvi ligniini osakaal puidustruktuuris ning puit lõhestub kuubikukujuliseks osadeks.
Puitu lagundavad seened – seened, mis moodustavad makroskoopilisi viljakehasid ning võivad lagundavad puidus tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini. Jaotuselt kuuluvad nimetatud seened kandseente hõimkonda.
Saproob e. saprotroof e. saprobiont – surnud orgaanilises aines elunev ja sellest toituv organism.
Seeneniidistik e. mütseel – seeneniitidest koosnev üherakuline või hulkrakne morfoloogiline põhistruktuur seentel; kasvab ja toitub substraadis, kus organism eluneb.
Seeneniit e. hüüf – niitjas morfoloogiline põhistruktuuriühik seentel; võib olla üherakuline, vaheseinteta või hulkrakne; seeneniidid moodustavad omavahel läbipõimudes seeneniidistiku.
Seeneväät – tihedalt omavahel läbipõimunud seeneniitidest koosnev läbinisti heledavärvuseline, koorja kattekihita väätjas moodustis.
Valgemädanik – puidumädaniku tüüpi, mille puhul on iseloomulik pehme ja kiulise struktuuriga puit, mis on muutunud heledamaks ning sõrmede vahel hõõrudes laguneb lõngataolisteks tükkideks.
Viljakeha – eoseid kandev ebakoest koosnev struktuur.
Ühetüübiline e. monomiitne – seeneniitide süsteem; ainult ühte tüüpi seeneniitidest, generatiivhüüfidest koosnev.