Alates aastast 2002 oleme aidanud üle 5000 kliendi, kellel on olnud hoonetes probleeme biokahjustustega (näiteks hallitusseened, puitu lagundavad seened, puitu kahjustavad putukad).

Oleme oma meeskonda suutnud kaasata väga head spetsialistid – diplomeeritud ehitusinseneri Kalle Pildi, Tartu Ülikooli magistrikraadiga mükoloogi Ave Sadama ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku eriala lõpetanud Siiri Vessmanni. Kõik meie töötajad on kõrgharidusega.

Meie spetsialistid on kogemusi omandanud  teistes sarnastes ettevõtetes väljaspool Eestit, nt Suurbritannias (Wise Property Care) ja Norras (Mycoteam).

2015. aasta juunis osalesid meie spetsialistid Inglismaal Walesis EL COST programmi FP1303 raames läbiviidud koolitusel hallitusseente ohtlikkuse hindamisest.

Oleme läbi viinud mitmeid biokahjustusalaseid koolitusi ehitus- ja kinnisvara valdkonna spetsialistidele, muuseumi- ja muinsuskaitsetöötajatele, hoone omanikele ja haldajatele ning teistele huvilistele.
Loe siit