Majavammist ja teistest puitu lagundavatest seentest

Majavamm (ld Serpula lacrymans) on kõige tuntum ja suuremat kahju tekitav pruunmädaniku esindaja hoonetes. Majavammi kahjustust võime kõige enam leida hoonete keldri ja esimese korruse konstruktsioonidelt, harva ka kõrgemalt. Majavamm on kõige kiirema ja ulatuslikuma levikuga majaseen Eestis. See tähendab, et vaid mõne aastaga, sobivate tingimuste olemasolul, suudab majavamm hävitada hoone põrandakonstruktsioonid. See on ka põhjuseks, miks majavammi kahjustuse leidmisel tuleks otsida abi spetsialistide poolt.

Majavamm ja teised puitulagundavad seened lagundavad energia saamiseks orgaanilist materjali, näiteks puitu hoonetes. Selleks, et nimetatud seened saaksid hoonetes areneda ja paljuneda, on olulised kaks tegurit: vesi ehk puidu niiskusesisaldus ning toitaine olemasolu.

Puitulagundavad seened jagunevad pruun-, valge- ja pehmemädanikku tekitavateks seenteks. Pruunmädaniku puhul lagundavad seene poolt toodetud ensüümid peamiselt tselluloosi ja valgemädaniku puhul peamiselt ligniini.

Rohkem infot puitulagundavate seente kohta leiad siit.

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”. Raamat on müügil meie veebipoes: https://veebipood.mycology.ee/