Ehitusmükoloogia uurib ehitistes ja nende ümbruses kasvavaid seeni, mis omavad otsest või kaudset mõju ehitistele, nende konstruktsioonidele, sisekeskkonnale ning asukatele.

Ehitusmükoloogia alla kuuluvad seened võib üldjoontes liigitada kolmeks:

  1. Puitulagundavad seened Loe lähemalt
  2. Mikroseened ehk hallitusseened Loe lähemalt
  3. Muud hoonetes leiduvad seened

Kõikide nende seente määramisega tegelebki Sihtasutus Eesti Mükoloogiauuringute Keskus.