Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea (akronüüm FaBBi). Eesti keelde tõlgituna on projekti pealkiri “Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes”.

Projekti kestvus: 1. november 2010 kuni 31. detsember 2013

Projektis osalenud partnerid:

 • Eesti Vabaõhumuuseum – juhtpartner
 • Gotlandi Ülikool
 • Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA
 • Eesti Maaülikool

Projekti eesmärgid:

 • Puithoonete või hoonete puitosade biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) uuringud, monitooringud ja esmaste keskkonnasõbralike meetodite väljatöötamine kahjustuse leviku peatamiseks. Kokku on plaanis uurida 150 hoonet, millest 107 paiknevad Eestis
 • Puitu kahjustavate mardikate monitooring Ruhnu, Kihnu ja Vormsi saarte metsades, seoste leidmine metsas ja hoonetes levivate mardikate ning nende arvukuse vahel
 • Välitööd Kishi saare kultuuriväärtuslikes puithoonetes
 • Puidu seen- ja mardikakahjustuste käsiraamatu väljaandmine
 • Laboratooriumi loomine Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA-s puidu seen- ja mardikakahjustuste uuringuteks
 • Ruhnu kirikute ja Vormsi kiriku (või muude sarnaste hoonete) seen- ja mardikakahjustuste vastane töötlus ning konstruktsioonide esmane tugevdamine
 • Puidu kestvust ja konserveerimist uurivate tippteadlaste Eestisse toomine ning kaasamine Eesti ajalooliste puithoonete ja hoonete puitdetailide uuringutese
 • 35 seminari ja koolituskursust Eesti ja Gotlandi spetsialistidele, hooneomanikele ja muudele huvilistele
 • Kolme õppefilmi loomine (puidu seenkahjustustest hoonetes, puidu mardikakahjustustest hoonetes ja hoonete puitkonstruktsioonide töötlusest)
 • Maa-arhitektuuri uurimis- ja nõustamiskeskuse loomine. Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumil paiknevate Liberty suvemõisate hoonete renoveerimisprojekti koostamine, nõustamiskeskuse ning ekspositsiooni kavandamine
 • Puitkonstruktsioonide kestvust käsitleva rahvusvahelise konverentsi korraldamine Eesti Maaülikoolis
 • Konverentsiartiklite kogumiku kirjastamine

FaBBi projekti raames toimus 24.-27. aprill 2013 Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverents “Biodeterioration of Wood and Wood Products”. Konverents pakkus võimaluse vahetada ideid, arutada uuringute tulemusi ja esitleda praktilisi lahendusi järgmistel aladel: puidu seen- ja mardikakahjustused, puit pinnases ja magevees, puidu konserveerimine sh puidu tugevuse hindamine mittepurustavate meetoditega.

Loe lähemalt projekti kodulehelt www.fabbiproject.eu