Hallitusseente uuringud

  1. Hallitusseente (rahvakeeli hallituse) uuringu ehk ekspertiisi käigus teostatakse hoone visuaalne vaatlus, mille käigus fikseeritakse probleemsed piirkonnad.
  2. Hallitusseenkahjustuste olemasolul võetakse pinna- või materjaliproovid.
  3. Ruumide õhu hindamiseks teostatakse õhuanalüüsid, mille käigus mõõdistatakse hallitusseente kontsentratsioonid ja määratakse esinevad hallitusseente perekonnad ja liigid. Lisaks fikseeritakse füüsikalised parameetrid- õhu temperatuur, suhteline õhuniiskus, õhuliikumise kiirus.
  4. Ekspertiisi tulemusena väljastatakse eksperthinnang, kus on toodud proovide laboratoorsed tulemused, hinnang hoone ja ruumide seisukorrale, kahjustuspiirkonnad, võimalikud kahjustuste põhjused ja soovituslikud tegevused kahjustuste likvideerimiseks.
  5. Professionaalse tõrjetöö teostamiseks soovitame pöörduda osaühingu Puleium poole.

Hinnakiri