Monitooring hoonetes

Juhul kui leiate hoonete puitkonstruktsioonidelt või lähedusest näripuru ning väljalennuavasid puidul, mis viitavad putukate kahjustustele, tuleks kindlaks määrata, kes on kahjustaja. Seejärel selgitada välja, kas kahjustus on vana või aktiivne. Seda saab määrata objektil monitooringut teostades, mille käigus paigaldatakse objektile spetsiaalsed püünised. Monitooringut viiakse läbi suvekuudel, kui putukatel on aktiivne lennuperiood. Püüniseid analüüsitakse laboris ja monitooringu lõpus antakse hinnang kahjustusele.