Sisekliimast:

Hallitusseentest:

Majavammist ja teistest puitulagundavatest seentest:

Puitu kahjustavatest putukatest: