Majavammi ja teiste puitulagundavate seente uuringud hoonetes

  1. Uuringu ehk ekspertiisi käigus teostatakse hoone visuaalne vaatlus, mille käigus fikseeritakse probleemsed piirkonnad.
  2. Visuaalsete seenkahjustuste olemasolul võetakse pinna- või materjaliproovid seeneniidistikust ja/või viljakehast.
  3. Seenkahjustuste levikupiirid hoone suletud konstruktsioonides fikseeritakse fiiberoptilise boreskoobiga.
  4. Mõõdetakse probleemsete piirkondades materjalide niiskustasemed ja hinnatakse kahjustuste põhjuseid.
  5. Lisaks eeltoodud uuringutele on võimalik suletud konstruktsioone kontrollida resistograafiga ning vajadusel tehakse hoone esmane termografeerimine.
  6. Eksperthinnangus tuuakse välja lisaks ülevaatlikule uuringule konstruktsioonide seisukorrad, viidatakse kahjustatud elementidele ning nende piirkondadele. Kirjeldatakse tugevdamist, proteesimist, plommimist või väljavahetamist vajavad elemendid ning konstruktsioonid. Visandatakse hoone korruste põhiplaanid, kus on välja toodud kahjustuspiirkonnad, proovivõtukohad, materjalide niiskustasemete mõõtmispunktid jne. Lisaks tuuakse välja soovitatavad tegevused kahjustuste likvideerimiseks.
  7. Professionaalse tõrjetöö teostamiseks soovitame pöörduda osaühingu Puleium poole.

Hinnakiri