Hallitusseente hulga mõõtmine ruumiõhust MicroBio seadmega:

  • õhus leiduvad osakesed sadestatakse inertsiga õhuvoolust otse söötmele seadmega MicroBio;
  • hallitusseente puhul kasutatakse 2% linnaseekstrakt agarsöödet (MEA) ja Dikloraan 18% glütseroolagarit (DG-18);
  • proovid kultiveeritakse termokapis temperatuuril +25°C 7 päeva jooksul;
  • kultiveerimisjärgselt loendatakse Petri tassil kasvanud pesade arv ja arvutatakse hallitusseente hulk 1 m3 õhukoguse kohta (PMÜ/m3);
  • määratakse Petri tassidel kasvanud seeneliigid seenehüüfide ja –eoste põhjal valgusmikroskoobiga kuni 1000 kordse suurendusega.