Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA tegutseb aastast 2002. Meie visiooniks on olla ehitiste biokahjustuste uurimise eestvedajaks Eestis. Aitame kõiki, kel on hoonetes probleeme biokahjustustega.Teostame majaseente uuringuid (sh majavamm), hallitusseente uuringuid, seeneproovi laboratoorset analüüsi ja puitukahjustavate putukate uuringuid. Seni on abi leidnud ligi 4000 klienti üle Eesti.

Lisaks biokahjustuste uuringutele teostame ka erinevate materjalidega laboratoorseid katseid, viime läbi koolitusi ning osaleme erinevates projektides.

Meie tugevuseks on teaduskoostöö Euroopa Liidu teadusasutustega, mis tagab meie spetsialistide koolituse tipptasemel.

SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

Meie eesmärgid:

  • Ehitiste biokahjustuste uuringud
  • Inimese elu- ja töökeskkonda asustavate seente määramine ja analüüs
  • Seente mõju uurimine inimese tervisele
  • Ehitusbioloogilised uuringud (puitu kahjustavate seente ja mardikate uuringud)
  • Ehitusbioloogia valdkonna arendamine

Sihtasutuse nõukogu:
Helle Järv
Paul Naaber
Kalle Pilt

Sihtasutuse juhatus:
Ruti Luigaste-Kriisa