Proovianalüüs sisaldab:

  • Seene määramine valgusmikroskoobi ja stereomikroskoobiga
  • Tulemuse väljastamine eksperthinnanguna, mis sisaldab määratud seeneliiki ja selle lühikirjeldust (koostatud viimaste publitseeringute põhjal)

Puitulagundava seene proovi võtmise juhend

Võtke ca 10*10 cm suurune tükk kahjustunud materjalilt või kahjustunud materjaliga, millel on nähtav seeneniidistik või viljakeha.

Asetage proov ümbrikusse või paberpakendisse. Lisage juurde proovivõtu koht (mis materjalilt ja millise kasutusotstarbega ruumist proov on võetud) ja enda kontaktandmed (nimi, tel, e-mail, aadress). Saatke või tooge proov aadressil:

SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus
Heina 7
50604 Tartu

Tulemused väljastame 3 tööpäeva jooksul eksperthinnanguna.