Majavammi ja teiste puitulagundavate seente mõju hoonele

Majavamm (ld Serpula lacrymans) on kõige tuntum ja suuremat kahju tekitav pruunmädaniku esindaja hoonetes. Majavammi kahjustust võime kõige enam leida hoonete keldri ja esimese korruse konstruktsioonidelt, harva ka kõrgemalt. Majavamm on kõige kiirema ja ulatuslikuma levikuga majaseen Eestis. See tähendab, et vaid mõne aastaga, sobivate tingimuste olemasolul, suudab majavamm hävitada hoone põrandakonstruktsioonid. See on ka põhjuseks, miks majavammi kahjustuse leidmisel tuleks otsida abi spetsialistide poolt.

Majavammist ja teistest puitulagundavatest seentest saab ülevaate õppefilmist Puidu seenkahjustused hoonetes.

Rohkem infot puitulagundavate seente kohta leiad siit.