Majavammist ja teistest puitu lagundavatest seentest

Majavamm ja teised puitulagundavad seened lagundavad energia saamiseks orgaanilist materjali, näiteks puitu hoonetes. Selleks, et nimetatud seened saaksid hoonetes areneda ja paljuneda, on olulised kaks tegurit: vesi ehk puidu niiskusesisaldus ning toitaine olemasolu.

Puitulagundavad seened jagunevad pruun-, valge- ja pehmemädanikku tekitavateks seenteks. Pruunmädaniku puhul lagundavad seene poolt toodetud ensüümid peamiselt tselluloosi ja valgemädaniku puhul peamiselt ligniini.

Lisainfot majavammi ja teiste puitulagundavate seente kohta leiad SIIT.