Hallitusseente mõju tervisele

Niiskusprobleemide ja hallitusseente kasvamise ilmnemisel hakkavad kahjustunud ruumides elavad inimesed kurtma erinevate terviseprobleemide üle. Tekkinud sümptomid võivad olla tingitud pidevast kokkupuutest mikroorganismidega, sh hallitusseentega. Kuna paljud hallitusseened on allergeenid ning võivad ka teatud tingimustel eritada ruumiõhku ohtlikke mükotoksiine, tuleks probleemi tekkimisel või kahtluse korral teada saada, kui palju hallitusseenteeoseid ja -osakesi ruumiõhus leidub ning millised liigid esinevad.

Rohkem infot hallitusseente kohta leiad siit.